OKK w Opolu Zamieszczono: 10.10.2019


ul. Struga 3

45 – 073 Opole

tel. (77) 454 30 50 , 666317981

e-mail: okk@wzdz.opole.pl


Kandydaci na kierowców kat. B

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje: 

W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada wymagany przepisami wiek, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia. Trwa nabór ! Zapraszamy i prosimy o wcześniejszy kontakt !


Zapisać się na kurs można w każdy roboczy dzień w godz. 9.00 – 16.00 pod adresem j.w. osobiście , mailem lub telefonicznie (tel.774543050 , 666317981)

PROMOCYJNA CENA ! – NOWE TESTY ! !

Opłata za kurs w dogodnych ratach !

Zniżki dla uczniów i studentów !

Materiały szkoleniowe (podręcznik+testy egzaminacyjne + e-learning ) w cenie kursu !

Pomagamy w uzyskaniu PKK (profil kandydata na kierowcę) , druki i formularze , skierowanie do lekarza uprawnionego itd.

Dodatkowe zniżki dla uczniów szkół WZDZ

Organizujemy również kursy dla kandydatów na kierowców kat. B w naszym oddziale w Ozimku (Zespół Szkół , ul. Częstochowska 24) tel. 774651918 w godz. 8.00-14.00 a po godz. 14.00 pod nr tel. 881933753 w dni robocze .


Zapisz się na kurs!

 

 Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR

Cel szkolenia: przygotowanie kierowcy do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ADR przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia ADR.

Program szkolenia:

 • zgodny z zapisami Dz.U. z 2019r. poz. 555 oraz Dz.U. z 2019r. poz. 2383 .).

Czas trwania kursu:

 • podstawowy (18 godzin)
 • specjalistyczny cysterny (13 godzin)
 • specjalistyczny, materiały wybuchowe kl. 1 (8 godzin)
 • specjalistyczny, materiały promieniotwórcze kl. 7 (8 godzin)

Uwaga: 

Warunkiem udziału w kursie podstawowym jest ukończenie 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy min. kat B , a w specjalistycznych jest ukończenie kursu podstawowego . Trwa nabór na kurs ADR - podstawowy II połowa lipca br.


 

Organizujemy kursy także w naszej filii w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu , trwa nabór – zapraszamy ! W przypadku zgłoszenia grupy kierowców istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy i ustalenia dogodnego terminu !

 

Uwaga !!!

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt przed rozpoczęciem kursu , telefoniczny  ( tel. 77/4543050 , 666317981 ) lub mailowy , celem obowiązkowego umieszczenia na liście uczestników szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim – Zapraszamy !!!

Zapisz się na kurs!

 

 

 

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Zapisz się na kurs!

 

 

Kandydaci na doradców ds. bezpieczeństwa ADR

Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z:

 • zasadami pakowania towarów niebezpiecznych,
 • regulacjami prawnymi,
 • zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne,
 • rodzajami pojazdów używanych do przewozu,
 • warunkami postępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapisz się na kurs!

 

 


Galeria


Zdjęcie 1

Polecane